Gjeldsoffer.org

Er du et gjeldsoffer?

Velkommen til gjeldsoffer.org

 

Kredittkort som klippes

Dette nettstedet er ment å fungere som et ressurssenter for deg som er gjeldsoffer og søker hjelp til selvhjelp i forbindelse med dine gjeldsproblemer. Den største feilen de fleste gjeldsofre gjør er å føle skam og "grave seg" ned i egen selvmedlidenhet. Det er ganske åpenbart at dette ikke hjelper noe som helst på situasjonen og fører bare til at disse blir større gjeldsofre for hver eneste dag som går.

 

Vi mener som et utgangspunkt at ordet gjeldsoffer er et misbrukt begrep. 95 % av dem som havner i gjeldsproblemer er hovedsaklig skyld i disse selv i stor eller mindre grad. Riktignok har de vært uheldige med enkelte valg i livet og kanskje hatt litt uflaks på toppen av det hele. Men har ikke mange av dem som ikke har gjeldsproblemer møtt mange av de samme problemene?

 

Nå lurer du sikkert på hva vi prøver å oppnå med å påstå dette når vi driver et nettsted med nettopp et slikt navn. Når vi sier at personer med gjeldsproblemer mest sannsynlig har mest skyld selv i problemene de har havnet i så påstår vi ikke dette for å rakke ned på gjeldsofre i det hele tatt. For all del tilbudet av kredittkort, forbrukslån og diverse kreditter andre steder er svært fristende og kan lokke de fleste til å bite på agnet i et svakt øyeblikk.

 

De aller fleste som har benyttet seg av disse tilbudene på vannvittig dyre kredittkort og forbrukslån som finnes der ute i markedet har imidlertid valgt dette selv og burde forstått hva det innebar av høye gebyr og renter. Når disse deretter setter seg ned og definerer seg selv som et "gjeldsoffer" så setter man seg samtidig i en passiv offer situasjon hvor man legger skylden på andre og ikke kan klandres for situasjonen man er havnet i. Dette er det verst tenkelige utgangspunktet når man så skal forsøke å løse problemet som et gjeldsoffer befinner seg i. Det å gripe fatt i egne gjeldsproblemer krever pågangsmot og selvtillitt og da er det viktig å innrømme for seg selv at man har dummet seg ut og ønsker å rydde opp.

 

Mange klarer ikke å foreta en slik nødvendig snuoperasjon inne i hodet for å ta tak i egen situasjon når de selv sitter i dype gjeldsproblemer. Dette er selvfølgelig forståelig og det kan i så fall være nødvendig å kontakte en gjeldsrådgiver eller advokat for å få hjelp. Når du velger dette kan det være svært fristende å velge en gjeldsrådgiver som ikke setter noen krav til deg men istedenfor ordner og tilrettelegger alt for deg, koste hva det koste vil. Sikkert greit det, men før eller siden skal du styre økonomien på egenhånd igjen og da går det gjerne samme veien igjen, dessuten så administrerer ingen gjeldsrådgiver økonomien for deg gratis og vet å ta seg betalt for slike ekstratjenester.

 

Dersom du imidlertid har en gjeldsrådgiver som setter krav til deg som at du selv skal skaffe oversikt over gjelden ved å åpne brev, ringe kreditorer o.s.v. aktiviserer denne deg i din egen privatøkonomi noe som er meget viktig for å unngå tilbakefall etter at du har fått ryddet opp i gjeldsproblemene dine. Billigere blir det som nevnt også da du hjelper gjeldsrådgiveren i jobben sin og han dermed bruker færre timer på deg som gjeldsoffer. Selv om resultatet ofte er en eller annen form for refinansiering så betyr ikke dette at kostnadene til gjeldsrådgiveren forsvinner selv om dem på denne måten blir mindre synlig enn om du måtte betale kostnadene til rådgiveren der og da.

 

Vi håper artiklene på dette nettstedet vil gi deg som gjeldsoffer nyttig informasjon og inspirasjon til å rydde opp i egen privatøkonomi. Husk at uansett hvor mørkt det ser ut er det nesten alltid noen som har hatt det enda verre som har klart å komme seg ut av sin situasjon som gjeldsoffer. Det finnes mange muligheter og løsninger på problemet og det viktigste er å aldri gi opp. Det finnes forøvrig en aller siste utvei i form av en offentlig gjeldsordning, noe som slettes ikke trenger å være et forferdelig alternativ sammenlignet med den situasjonen du allerede sitter i. Det er imidlertid mange argumenter for å strebe etter en frivillig utenrettslig avtale med dine kreditorer, blant annet at du har andre muligheter til å avtale endringer under veis med kreditorene og er helt ferdig med gjelden når kravene endelig er betalt og kan blant annet trygt motta arv og lotterigevinster rett etterpå i motsetning til det som er tilfelle ved en nylig utløpt gjeldsordning.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.