Gjeldsoffer.org

Er du et gjeldsoffer?

Fremgangsmåte for deg som er gjeldsoffer, steg for steg!

 

Det er fullt mulig å være et gjeldsoffer selv om du foreløpig klarer å betjene dine regninger hver måned og ikke ligger på etterskudd med noen utgifter. Mange gjeldsofre tenker gjerne slik at så lenge man har nok midler igjen til regninger, etter at du har trukket ifra det man trenger til bolig og livsopphold, så er man ikke et gjeldsoffer. Dette er helt feil tankegang. Selv om man foreløpig klarer å betjene sin gjeld så kan man allerede vare fanget i en negativ gjeldsspiral som før eller siden vil føre til at privatøkonomien sprekker. Vi vil si at i det øyeblikket du tar deg selv i å finansiere gjeld med gjeld så er du et gjeldsoffer, så sant ikke dette er som et ledd i en større refinansiering med lavere rente og samling av gjeld til et eller færre lån med gunstige betingelser.


For de fleste gjeldsofre som leser denne artikkelen har nok imidlertid det økonomiske problemet allerede blitt såpass stort at de sliter med å betale alle regningene fra måned til måned. Nedenfor følger derfor en punktvis fremgangsmåte man kan følge. Slike oppramsinger av mulige fremgangsmåter blir selvfølgelig alltid noe forenklet men er likeså en fornuftig strategi for å ta tak i sitt gjeldsproblem på:

 

 • 1. Lag en fullstendig oversikt over din totale gjeld samt dine faste utgifter og inntekter. Lag et stramt men levelig budsjett på hva du og din familie trenger i måneden til et normalt livsopphold fremover.

 • 2. Dersom dine månedlige utgifter (inkludert betjening av gjeld) overstiger dine månedlige inntekter og dette ikke er en kortvarig situasjon, har du et betydelig gjeldsproblem så må tas tak i så raskt som mulig. Et slikt gjeldsproblem kan som en hovedregel kun løses på to måter, enten ved å øke dine inntekter eller redusere de månedlige utgiftene. Eventuelt en kombinasjon av disse to tingene slik at du ender opp med at månedlige inntekter er større en månedlige utgifter. Det er også et tredje alternativ som innebærer tiltak for å få redusert eller ettergitt gjeld, noe vi kommer tilbake til lenger nede.

 • 3. Vurder hvilke muligheter du har til å øke husstandens inntekt innen rimelig overskuelig fremtid, innen fornuftige grenser med tanke på toal arbeidsmengde, og gjør dette. Slike tiltak kan være å benytte seg av mulighet til å jobbe ekstra overtid på jobben, skaffe ekstrainntekt ved å ta en ekstrajobb ved siden av vanlig jobb og mye annet. Gjør det du kan for å øke inntekten i denne perioden.

 • 4. Dersom du bor i egen eiet bolig eller borettslagsleilighet innhenter du en ny verdivurdering fra minst to og gjerne flere eiendomsmeglere. Dersom du er litt sleip og gir utrykk for at du vurderer å selge boligen (noe som jo for mange kan bli en reel nødvendighet dersom problemet ikke løses) gjør de fleste eiendomsmeglere denne jobben gratis. Dersom du er ærlig og sier at det gjelder ny verdivurdering i forbindelse med søknad om refinansiering tar de fleste eiendomsmeglere en tusenlapp eller to for en slik jobb. Uansett må du ikke la denne utgiften hindre deg i å foreta dette viktige skrittet. Det er helt nødvendig med en ny verdivurdering med så høy verdi på boligen som mulig for å få til en gunstig refinansiering.

 • Verdivurderingen fra den eiendomsmegleren som har satt høyest verdi tar du med i banken din og ber om høyest mulig refinansiering slik at du får så mye som mulig av dyre gjelden inn i boliglånet ditt. Dette til en vesentlig lavere rentesats og avdragsfrihet dersom du har behov for det for at budsjettet skal gå i pluss. Dette er det enkleste og første tiltaket man bør foreta seg ved gjeldsproblemer dersom man har friverdi i fast bolig.

 • Her berører vi samtidig en ny felle mange gjeldsofre går i, nemlig at de finner ut hvor relativ enkel en slik prosess er ved å bake forbruksgjeld inn i boliglånet. Dette fører gjerne så til at de ikke tar alvoret tilstrekkelig inn over seg og fortsetter å leve ufornuftig og gjerne over evne også etter en slik refinansiering. Den naturlige konsekvensen er da at man etter få år er tilbake i en ny gjeldsspiral med behov for en ny tilsvarende refinansiering. Plutselig en dag er taket nådd og banken gir avslag på refinansieringssøknad og man blir dermed tvunget til å se på neste mulige tiltak på listen.

 • 5. Dersom du ikke har fast bolig som nevnt over eller denne allerede er belånt ”til pipa” bør du vurdere om det er familiemedlemmer eller gode venner med fast bolig du kan be om å stille sin bolig som pant på samme måte som i punkt 4. Tenkt deg svært godt om før du ber om dette da det kan få store konsekvenser for den andre parten dersom du misligholder lånet og kan i ytterste konsekvens medføre at denne pantstilleren må innfri ditt lån, eller enda verre, får egen bolig lagt ut for tvangssalg. Det gjør det også vanskeligere (men ikke umulig) for den aktuelle personen/ pantstilleren å flytte da det er en ekstra heftelse på boligen når den skal selges.

 •  6. Dersom du fortsatt har mer gjeld igjen etter en eventuell refinansiering så betaler du minstebeløpet på alle forbrukslån og kredittkort hver måned bortsett fra på den fordringen med høyest rente og månedsgebyr. På den regningen med høyst rente og månedsgebyr betaler du så mye du kan hver måned uten at budsjettet går i minus.

 • 7. Gå så igjennom alle tjenester du får faste regninger på og vurder om du har mulighet for å si opp noen av disse. Trenger du strengt tatt alarm i boligen din? Hva med treningssenteret du aldri benytter allikevel? Du sitter muligens på et dyrt mobilabonnement som du fikk for mange år siden i forbindelse med kjøp av en sponset telefon. Hva med fasttelefon og internett? Trenger du egentlig fasttelefon? De færreste trenger ikke den raskeste og dyreste internettlinjen som tilbys. Mange kan spare store beløp på å bytte forsikringsselskap og kanskje kvitte seg med dyre og relativt unødvendige ekstra forsikringer. Totalt sett kan en slik økonomisk gjennomgang av faste løpende utgifter fort spare deg for tusenlapper i måneden. Mange betaler faste regninger av gammel vane uten å tenke gjennom om det er noe de kan gjøre for å redusere disse utgiftene.

 • 8. Har du noen formuesgoder du kan selge? Holder det med en bil og trenger den virkelig å være helt ny? Hva med båt, hytte eller bolig i utlandet? Ikke det første man ønsker å kvitte seg med men det er tross alt mye bedre å selge hytta i år og slippe å bli kastet ut av boligen til neste år for å sette det litt på spissen. Andre ting kan være verdifulle kunstgjenstander, frimerker, mynter og lignende. Ikke kast bort tiden på å legge ut småting til noen hundrelapper på Finn.no hvis du ikke har veldig mange slike ting som gjør at det kan bli betydelige beløp ut av det. Du kan mest sannsynlig bruke tiden din på tiltak som har mye større betydning for deg som gjeldsoffer.

 • 9. Dersom du er gjeldsoffer og bor i en veldig dyr bolig kan det å flytte til en billigere bolig være det som er nødvendig for å løse ditt gjeldsproblem. Det å besitte dyr eiendom har historisk sett vært økonomisk gunstig så dette bør ikke være ditt første alternativ men kan bli nødvendig dersom budsjettet ditt fortsatt går i minus etter ovenstående tiltak. Mye tyder for øvrig på at det ikke er så mye mer prisstigning å hente ut av boligmarkedet det neste tiåret men dette kan selvfølgelig være en feil antagelse. Det er på den andre siden også en reel fare for fall i boligmarkedet de kommende årene, noe som kan bli katastrofalt for en som allerede er gjeldsoffer i en dyr bolig med mye gjeld.
 •  
 • 10. Dersom ingen av de nevnte tiltakene vil føre til at det omtalte budsjettet i første punkt går i pluss bør du sette i gang tiltak rettet mot en gjeldsordning. Det første steget i denne prosessen er å kontakte en gjeldsrådgiver. Dette kan være en privat gjeldsrådgiver eller advokat. Det kan også være en offentlig gjeldsrådgiver som alle kommuner er lovpålagt å tilby gratis til sine innbyggere. Problemet med disse er ofte lang ventetid og varierende kunnskap hos rådgiverne. Et problem som selvfølgelig også kan dukke opp hos private gjeldsrådgivere.

 

 

Uansett hva du velger så er det viktig at du gjør noe med situasjonen dersom du er fanget i en negativ gjeldsspiral. Jo lengre du venter jo tyngre blir det å ta tak i problemet og du får færre potensielle løsninger.

Copyrighted content. All Rights Reserved.