Gjeldsoffer.org

Er du et gjeldsoffer?

Bolig med friverdi er et godt utgangspunkt ved refinansiering

 

For de aller fleste gjeldsoffer med gjeldsproblemer skyldes ikke problemene selve boliglånet, i hvert fall ikke blant dem som har blitt gjeldsoffer etter årtusenskiftet da renten har vært lav. Problemene starter nesten alltid med forbrukslån og kredittkortgjeld som stadig øker, gjerne på grunn av at dyre renter på kredittkort og forbrukslån dekkes inn ved å ta opp stadig mer og større forbrukslån og kredittkortgjeld. Det sier seg selv at dette er en selvforsterkende prosess som gjør at mange ender opp som gjeldsoffer. Dette i kombinasjon med at regninger på andre utgifter begynner å bli problematisk å betale. Før eller siden fører dette således til problemer med å dekke boliglånet også som en konsekvens av annen ubetalt gjeld.

Dersom du som gjeldsoffer har behov for å søkehjelp, enten hos en offentlig gjeldsrådgiver, privat gjeldsrådgiver, ja til og med på TV-programmet ”luksusfellen” så kommer dette spørsmålet tidlig på banen. Har du bolig med friverdi?

Når vi snakker om bolig med friverdi mener vi at boliglånet ditt er vesentlig mindre enn verdien av boligen din slik at det er mulighet for økte låneopptak med pant i boligen. Dersom din gjeld utenom boliglånet samtidig er lik eller mindre enn friverdien i boligen din så har problemet etter stor sannsynlighet nesten løst seg selv. Den for mange grusomme turen i banken med lua i hånden for å legge kortene på bordet og be om lån gjenstår imidlertid, det samme gjør den endelige aksepten fra banken. Selv om du har friverdi i boligen må banken allikevel også se på muligheten din til å betjene et nytt og høyere lån. For mange gjeldsofre vil en slik refinansiering være en god løsning på gjeldsproblemet.

Dersom du ikke lykkes med å få en slik refinansiering som beskrevet over, må du se på andre alternativer. Det neste naturlige steg er da å se seg om etter familie og/eller venner som har friverdi i sin bolig slik at disse kan stille denne som sikkerhet for ditt lån. Du kan eventuelt be dem om å stille som kausjonister uten sikkerhet i bolig. Lån med kausjonist i forhold til lån som er sikret med pant i bolig innebærer imidlertid større risiko for banken med tilsvarende mindre mulighet for å få innfridd lån, dessuten vil du få en betydelig høyere rente på et slikt lån med høyere risiko uten sikkerhet i fast eiendom. Bortsett fra at det ikke er egne verdier som stilles som sikkerhet er fremgangsmåten for øvrig den samme som i avsnittet over. Du bør imidlertid være veldig klar over hva du gjør. Dersom det går galt stiller du din familie/ venner i en svært vanskelig situasjon og risikerer at dem blir sittende som gjeldsoffer. En situasjon som du selv forsøker å komme ut av. Det er også et poeng at disse selvfølgelig får et innblikk i din vanskelige økonomiske situasjon, noe mange kvier seg for. For mange gjeldoffer har problemene begynt nettopp ved at de har stilt opp som kausjonister for venner og/ eller familie så tenkt deg godt om hva du ber om. Et alternativ til vanlig banklån kan være å søke kommunalt startlån i din kommune.

Dersom ingen av punktene over er mulig for deg har du straks en mye verre økonomisk situasjon å løse. Dersom du fortsatt ikke er registrert med betalingsanmerkninger har du en viss mulighet til å refinansiere flere mindre forbrukslån og kredittkortgjeld med et eller flere nye større forbrukslån, noe som vil forbedre situasjonen noe og gjøre din privatøkonomi noe mer oversiktlig. Hvis dette heller ikke er mulig kan du forsøke å kontakte kreditorene selv og be om betalingsutsettelse og nedbetalingsordninger, gjerne i kombinasjon med forespørsel om å få redusert gjelden. På dette tidspunktet kan det være fornuftig å spørre seg selv om du skal få hjelp av en gjeldsrådgiver eller helst en advokat.

Dersom du ikke lykkes med å få til noen av alternativene over og heller ikke har mulighet til å jobbe og betale gjelden ned i overskuelig fremtid, kan en gjeldsordning (gjeldssanering) være en siste utvei for deg nå som du kan begynne å betegne deg selv som et gjeldsoffer. Du kan i så fall ta kontakt med namsmannen på ditt hjemsted. Du må kunne dokumentere at du i forkant selv, eller ved hjelp av gjeldsrådgiver, har forsøkt å komme til en ordning med alle kreditorene dine.

Copyrighted content. All Rights Reserved.